ANIMACJA KOMPUTEROWA ALGORYTMY I TECHNIKI PDF

Results 1 – 13 of 13 Animacja komputerowa Algorytmy i techniki · Rick Parent. Book. Notify me · Ethics and Canadian Law Enforcement · Catherine Parent. Animacja komputerowa: algorytmy i techniki, 8. Animacja komputerowa: algorytmy i techniki by Rick Parent · Animacja komputerowa: algorytmy i techniki. Animacja komputerowa: algorytmy i techniki, National Library of Poland NUKAT Center of Warsaw University Library. 컴퓨터 애니메이션, National Library of.

Author: Nikomuro Tam
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 16 May 2017
Pages: 341
PDF File Size: 5.72 Mb
ePub File Size: 12.34 Mb
ISBN: 829-6-92494-432-7
Downloads: 74988
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashizshura

Przedmioty realizowane w ramach bloku: Elektronika w pojazdach Systemy kontroli i sterowania Elektronika wysokotemperaturowa.

Podstawy Fotowoltaiki Projektowanie Instalacji Fotowoltaicznych. Sensorowe systemy pomiarowe Sieci sensorowe i ich technologie.

Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Podstawowe informacje tecjniki sieciach Petriego.

Results for Rick-Parent | Book Depository

Operacje arytmetyczne na obrazach, filtracja cyfrowa. Sposoby i metody rozpoznawania sceny roboczej. Systemy kryptograficzne z kluczami symetrycznymi. Szyfry strumieniowe i blokowe. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawie-niowe.

  CHARACTER BUILDING THOUGHT POWER BY RALPH WALDO TRINE PDF

Systemy kryptograficzne z kluczami publicz-nymi.

Rick Parent

Ataki na systemy komputerowe. Czujniki stosowane w robotach mobilnych. Roboty mobilne- przegubowe, serwisowe i specjalne: Roboty autonomiczne – wprowadzenie.

Fazy procesu wspomagania decyzji – rola analityka i decydenta. Rachunek preferencji w analizie wielokryterialnej.

Podstawowe twierdzenia logiki rozmytej. Zastosowanie logiki rozmytej w procesach decyzyjnych. Symulacja komputerowa i systemy interaktywne w procesach decyzyjnych.

Opory pneumatyczne laminarne i turbulentne – liczba Reynoldsa, prawo Hagena-Poiseuille’a. Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem. Szyfry permutacyjne, podstawieniowe i permutacyjno-podstawieniowe. Systemy kryptograficzne z kluczami publicznymi. Stacje elektroenergetyczne 45h Linie elektroenergetyczne 45h Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa 30h.

Bloki obieralne

Przedmioty do wyboru w ramach bloku: Koncepcja taka, zazwyczaj oparta o schemat blokowy, definiuje m. Przedmioty Electronic Measurement and Control Systems Elektroniczne systemy pomiarowo-kontrolne studia stacjonarne: Przedmioty Advanced Audio Electronics Zaawansowana elektronika audio studia stacjonarne: Complex Programmable Logic Device.

Kontynuowane jest omawianie platformy. Tematyka rozszerzona w stosunku do bloku na stopniu I. Nowoczesna gospodarka energetyczna Elektrotechnika Instytut Elektroenergetyki Realizowane przedmioty:

Posted in <a href="http://santovec.us/category/technology/" rel="category tag">Technology</a>