HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Meztigor Yole
Country: Libya
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 4 February 2007
Pages: 216
PDF File Size: 10.15 Mb
ePub File Size: 4.69 Mb
ISBN: 420-5-33308-246-6
Downloads: 9545
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodootilar

De kostprijs is mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert. Als de fietsregeling van toepassing is, kan de werkgever in bepaalde situaties ook nog onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden dan wel de vervoersbewijzen daarvoor onbelast aan de werknemer verstrekken zie vraag hierna. Hieronder worden de faciliteiten eerst in algemene zin beschreven faciliteiten in kort bestek.

Ja, zelfstandigen bijvoorbeeld komen niet in aanmerking, tenzij ze als pseudo-werknemer kwalificeren door middel van opting-in vgl.

Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor een fiets volgens de fietsregeling? In bepaalde situaties slecht weer e.

Terugbetalingen na afloop van dat kalenderjaar kunnen niet in mindering worden gebracht op loonnheffingen loon. Voor de fietsregeling moet de werknemer gebruik maken van de fiets op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer.

Vraag Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die handbok dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken?

De vermindering van het normbedrag met de eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. De aanwezigheid van een fietsenstalling.

  CARL MENGER EL ORIGEN DEL DINERO PDF

Wat zijn hiervan de consequenties voor de werknemers? Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer.

Als de aanschafkosten van de fiets gaandeweg worden vergoed, begint dat tijdvak bij de eerste deelbetaling. De Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen UWV heeft mij meegedeeld dat de inhoud van dit besluit, voor zover relevant, ook van toepassing is voor de premieheffing werknemersverzekeringen. Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van loonheffingeb reisafstand woning-werk?

Antwoord Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.

Antwoord Nee, de desbetreffende zaken met inbegrip van diensten moeten in het algemeen of in het individuele geval dienstbaar zijn aan het loonheffingfn van de loonheffinge voor het woon-werkverkeer. Antwoord Daaraan zijn de volgende gevolgen verbonden: De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren.

Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft hwndboek het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

Dit handboek is ook te raadplegen via internet zie www. Het voornemen bestaat om het BUA op dit punt aan te passen.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Zie voor de actuele bedragen het handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende loonheeffingen van het traject woning-werk aflegt?

  BECKY Y MINNIE VAN DE COMPRAS SOPHIE KINSELLA PDF

Als de werkgever een onbelaste lening verstrekt voor de fiets, kan hij de fiets tegelijkertijd niet ook nog eens belastingvrij vergoeden of verstrekken. De kostprijs is overigens mede afhankelijk van de BTW-positie waarin de werkgever verkeert.

Daarvan is in ieder geval sprake bij een reisafstand van minimaal 15 km enkele reis als de werknemer meer dan de helft van handbboek aantal dagen per week naar het werk fietst. Een werkgever kan een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets als loonkosten aanmerken voor de kostprijs, na vermindering met de eventuele eigen bijdrage van een werknemer.

Moet de werkgever aannemelijk kunnen maken loonhwffingen de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer? De werkgever moet beoordelen of de fiets in het woon-werkverkeer wordt gebruikt.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Zaken die normaliter ook buiten verband van de fiets worden gebruikt zoals warme kleding in het algemeen, bijvoorbeeld bijzondere thermische kleding, maar ook sjaals en petten, komen in ieder geval niet in aanmerking.

Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen?

Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in het economische verkeer van de fiets vast te stellen. Antwoord Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk.

Posted in <a href="http://santovec.us/category/photos/" rel="category tag">Photos</a>